KOLONIZACJA MENTALNA PRZESTRZENI DAWNEJ STOCZNI GDAŃSKIEJ

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

„W połowie XIX wieku umiejscowiła się tu pierwsza niemiecka stocznia państwowa, zwana Królewską, a po zjednoczeniu Niemiec została przemianowana na Cesarską. Już wcześniej, obok, działała prywatna stocznia Jana Wilhelma Klawittera, po której prawie nie ma śladu. Od końca XIX wieku rozwijała się w sąsiedztwie prywatna stocznia Ferdynanda Schichaua. Przed I wojną światową była drugą co do wielkości stocznią Rzeszy. Po Traktacie Wersalskim stocznię wojenną zdemilitaryzowano, a udziały podzielono pomiędzy zwycięskie kraje i Polskę. Potem ...

Read More